Ny any aminay

Mba Tantarao anay ny any aminay

(azonao alaina ny sary eto raha toa ka tazoninao manokana ho anao, na ampanarahinao azy ny momba azy tsy novàna fa tsy ampiasaina amin’ny zavatra hafa tsy nakàna alàlana mialoha. Misaotra) 

EFA MIPETRAKA ATSY AMIN’NY SISINY HAVANANA NY SARY REHETRA RAHA MISY TSY METY MISOKATRA ETO. MISAOTRA)

* Ka inona ary anefa no ho tantaraiko e ?

 _ izay azo tantaraina ihany k’ah! 

 Sa dia aleo ny diako nanomboka teto Antananarivo hatrany Mahajanga sy Ankarafantsika no hotantaraiko anareo, miampy ireo fiovana goavana nisy tamin’ireo tanàna nolalovako (na endrika io na toe-tsaina). Ary koa ny fahaizan’ireo olona ho hitanao an-tsary ato nifanampy mba hahitan’ny ankohonany fialantsasatra finaritra sy mora vidy. Tany aloha tany dia olona tsy nifankahalala ny rehetra mandray anjara ato anatin’ity tatitra ataoko ity. Mpifanoratsoratra amin’ny alalan’ny tranonkalam-pifandraisna (internet) fotsiny. Rehefa ela nifaneraserana tao anefa dia nitsiry tao an-tsain’ny sasany ny hoe hihaona mivantana, fa tsy ho any ambadiky ny ecran foana. Nanomboka teo àry dia nihaona mivantana ny vitsivitsy (isaky ny misy azo anaovana izany sy raha misy antony ihany koa). Nitombo an-dàlana teny ireo ary dia lasa maromaro. Farany dia tapaka fa hatsangana ho fikambanana ara-panjakana mihitsy ilay fiarahana kely nipoitra avy amin’io. Manòmana hetsika isan-karazany saiky isan-taona ny mpitantana mba tsy hifanary ny efa ao anatiny ary mba hitaonana ny hafa ihany koa, Koa isan’ny fandaharana asa efa fanao isan-taona (volana Febroary) ohatra ny fambolen-kazo any Andranovelona miaraka amina fikambanana mpiaro ny tontolo iainana (Mila Soa). Tsy adino koa ny mifanotrona amin’ny zavatra rehetra tokony hisian’izany (na an-kafaliana io na an-karatsiana).Nanapakevitra àry izy ireo tamin’ny volana Aogositra 2007 teo mba hitondra ny mpikambana sy ny ankohonany hisintaka kely an’Antananarivo, ka nofinidy tamin’izany i Mahajanga. Vitsy tokoa mantsy amin’izao fotoana izany fianakaviana afaka mitondra ankohonana ho any amorontsiraka izany. Tsy noferana ny isan’ny olona izay handeha fa nisy fandraisana anjara kely tsy maintsy natao isan’olona.Natao indrindra tao anatin’ny fotoam-piatoana lehibe (grandes vacances) ho an’ny mpianatra izy io, mba hahafahan’ny rehetra mandositra ny tabataba, ny rarin-tsaina (stress) sy ny rivotra maloton’ny renivohitra, ka hianoka filaminana sy rivotra madio, ary mba hahita tontolo hafa tsy toy ny andavanandro iainany.Miomàna ary hianoka izany dia (voyage) izany anatin’ny sary maromaro (an-jatony be izao). Aza reraka an! Hanombohako azy dia izay fiovàna hita eto Antananarivo (mety tsy ho ny rehetra no voatetiko, nefa inoako fa mba hahaliana anao izay kely vita sary pika (cliché) eto). 

Ireto izao dia saiky eo Anosy avokoa

001anosy_jacaranda_vers_stade09.jpg 

(raha avy aty Anosy hiodina ho any Mahamasina ianao)

002anosy_versanjelyfotsy05.jpg

(avy ety amin’ny W.C. iraisana no nalaina)

003anosy_anjelyfotsy03.jpg 

004anosy_fontaine_senat23.jpg 

(rond point akaikin’ny mpikirakira antontan’isa eo Anosy raha ho hiodina ho any

Anosibe ianao)

005anosy_hotel_carlton07.jpg 

(Hilton taloha, niova nanomboka ny Novambra 2007 ho Carlton)

006anosy_senat09.jpg 

(ankavian-dàlana raha ho any Anosibe)

Raha avy eo Anosy indray no miandrandra dia mahita ireto toerana manaraka ireto

008colline_andrefaambohijanahary35.jpg 

(Andrefan’Ambohijanahary, fanapoahana tafondro isaky ny misy lanonan-dehibe eto amin’ny tany sy ny fanjakana, toy ny fetim-pirenena, sns…) 

Mitodika mianatsimo indray ianao, toy ny ho any amin’ny Hopital HJRA dia toy izao

 010antananarivo_ampefiloha_mpivarotrafraises009.jpg

(mpivarotra fraises manemitra ny tambohon’ny Hopital HJRA avy aty ankavia ireto) 

Hiakatra kely eny Andohalo eny, hijery ny Rova sy ny tanàna taza-maso manodidina indray isika

  011antananarivo_mahamasina_anosy36.jpg

 (Anosy, Mahamasina hatrany Betsimitatatra sns…) 

012antananarivo_lac_anosy37.jpg 

(mbola miaina ihany na dia anaty setroka vao maraina aza)

013antananarivo_mahamasina_palais_des_sports38.jpg

 (fanaovana lanonana sy fanatanjahantena)

 014antananarivo_mahamasina_sainte_famille_stmichel39.jpg

 (Sainte Famille – Saint Michel Amparibe)

016antananarivo_mahamasina_tsenaalakamisy_cotestjo66.jpg

(tsena alakamisy anoloan’ny Square Point Carré)

017antananarivo_lapan_ny_fitsarana_taloha54.jpg

(lapan’ny fitsarana fahiny mbola eo Avaradrova, ankavanan-dàlana raha midina avy any an-dRova ianao)

018antananarivo_palais_andafiavaratra53.jpg

(Lapan’ny Praiminisitra taloha ao Andafiavaratra) 

019antananarivo_pollution_mahamasina_dejnlaborde32.jpg

(Mahamasina mirakotra setroka manga)

020antananarivo_pollution_rova_dejnlaborde33.jpg

(ny fanamboarana ny Rova)

021antananarivo_rova_coteavaradrova52.jpg

(Rova tazanina avy aty avaratra)

022antananarivo_mahamasina_ecolenormale41.jpg

(Ecole Normale Mahamasina)

023antananarivo_rova_temple51.jpg

(fiangonana Anatirova)

Ndao indray ary hidina eny Antaninarenina sy Analakely e, saingy handalo kely eo Ambohijatovo ambony isika aloha an !

024antananarivo_taxibeambihimanambola_tunnelambanidia29.jpg

(teto ilay tsangambato be an’i Gallieni nitaingina soavaly raha vao tafavoaka ny tunnel Ambanidia ambonin’ny zaridaina Ambohijatovo ianao, saingy nesorin’ny fitondrana raha vao tonga teo Marc Ravalomanana ary natao ho arrêt bus mankany Ambohimanambola sy Alasora izay misy ny Rova sy ny fasan-dRafohy sy Rangita)

025antaninarenina_officenationalpourlenvironnement72.jpg

(Hall de l’Information taloha izay lasa ONE ankehitriny, Antaninarenina)

026antaninarenina_satutdelaliberte_tsiranana70.jpg

(sary vongan’i Tsiranana mitodika mankany Ambohitsorohitra, ilay trano fitaratra aty amin’ny sisiny havanana kosa ny Buffet du Jardin.) 

027antaninarenina_satutdelaliberte83.jpg

(statut de la liberté alohan’ny hidinana ny tohotohobato mankany Analakely)

028antaninarenina_versambohitsorohitra74.jpg 

(PRISUNIC taloha lasa SHOPRITE)

029antaninarenina_verspergola69.jpg

(ankavia BMOI, ankavanana ny Poste Antaninarenina, manoloana ny Poste raha ho any amin’ny Hotel Colbert kosa ny Pharmacie de la Metropole taloha)

  

030antananarivo_avenue02.jpg

(avenue Analakely, mitodika any amin’ny SICAM)

032antananarivo_statut_ralaimongo.jpg

 (Ny Hotel Le Glacier no hita ery aorian’ny sary vongan’i Jean RALAIMONGO, eo ankavian’ny SICAM)

033antananarivo_place13mai_08.jpg

(place du 13 mai 1972 taloha navadika ho zaridaina mahafinaritra be)

Hikisaka any Ankorondrano indray ny masontsika

037antananarivo_ankorondrano9.jpg

(Eo anoloan’ny Henri Fraise Fils et Cie sy Jesosy Mamonjy no misy ity rano mifantsitsitra ity. Ao anatin’ilay zaridaina vaovao)

038maraismasay.jpg

 (Marais Masay, ankavian-dàlana raha avy aty Ankorondrano no hamonjy an’Amboditsiry sy Analamahitsy. Tazanina avy any amin’ny Boulevard de l’Europe. Hita eo koa ny havoana misy an’Aanalamahitsy sy ny manodidina azy)           

Hanomana ny dia hivoaka an’Antananarivo amin’izay isika sao ho adino ny resaka ho any Mahajanga ka tara eto.

038ampefiloha_hiainga578.jpg

 (iray fiara toy izao ireto mpikambana miaraka amin’ny ankohonany no nisafidy hiara-hisinda ka hamonjy an’i Mahajanga)           

  Itony no mitsena anao eny amin’iny làlana mankany Mahajanga iny. Raha vao afaka ny faritra ambanivohitr’Antananarivo lavidavitra an’Ankazobe iny.

         

040avylavitra-mahajanga_lalanamahajanga-034.jpg

 (ity izao dia loharano mivoaka eny antsefantsefan-bohitra eny)

042avylavitra-mahajanga_lalanamahajanga-037.jpg

(hay misy toerana mahafinaritra toy izao any anelanelany any an! Tsy nampoiziko)

044avylavitra-mahajanga_lalanamahajanga-015.jpg

 (jereo anie ny hakaton’itony farihy anaty tenrombohitra itony e!  Iza no tsy ho babon’izao manga be misarika ny maso izao rey olona?)  Irariana ny tsy hahamay azy ireny toy ity sary maningana ity, samy teny amin’io faritra io ihany anefa no nalaina. Misy marina ny saonjo iray lohasaha, sy ny omby tsy indray mifoha …)

046avylavitra-mahajanga_tapa_porohanasisatsymay-022.jpg

Aleo aloha hisakafo eto Mahatsinjo isika fa tena refona aho izany, ary ianao mba ahoana?

047mahatsinjo_sakafoantoandro588.jpg

(Tonga eto Mahatsinjo fa efa lasa ny mitataovovonana- Hotel Fy io hitanao amin’ny sary io. Dia mitohy ihany ny dia rehefa voky ny kibo. Tsy matory an-dàlana anefa sao tsy mahita sary an!

 049avylavitra-mahajanga_maevatanana-040.jpg 

051avylavitra-mahajanga_betsiboka047.jpg

(ny renirano sy ny harambaton’I Betsiboka. Azo idinana tsara ny toerana , ary fakàna sary mahafinaritra tokoa)

051avylavitra-mahajanga_ambondromamy-055.jpg

(Ambondromamy)

052betsiboka650.jpg

(Betsiboka)

053pont_tsytadidiko665.jpg

055ambondromamy673.jpg

(Ambondromamy)

                       

Tonga eto Mahajanga isika izao ry namako isany. Ho hitanao misesy eto ny sarin’ny fahatongavana ny alina voalohany, ny fivoahana teny amin’ny bord io alina io ihany (izay marihana fa dia tena niova ho tsara tokoa an !), sy tohiny rehetra.

057arrivemahajanga_faneva706.jpg

 (Tonga teo amin’ny Hotel Faneva Mahajanga tamin’ny folo latsaka fahefany alina rehefa niala tany Antananarivo tamin’ny folo ora mahery ny maraina, dia nisakafo hariva aloha satria tsy ho afaka ny hahandro intsony). Fikorontanana nony tonga tao amin’ny trano nivantanana. Tsy dia mbola maika loatra ny hampirina entana satria dodona hijery ny Bord sy ny kotabany amin’ny alina izay nanembonana avy hatrany ny tsy mandrimandry eny amin’ny Avenue sy ny Place 13 mai rehefa Zoma alina sy faran’ny volana, korana hatramin’ny sasakalina kay no hita eny. Tsy miroro no filàza ny any Toliary, fa tena hita koa izany eto Mahajanga.          

Nisy moa ny fandaharam-potoana napetraka mba hitsidihana ny tanàna sy hitondràna ny rehetra ho any an-dranomasina, ary hitsidika ny valan-javaboahary any Ankarafantsika.

062mahajanga_marainavoalohany-058.jpg

(ity no maraina voalohany nifohazana rehefa reraky ny alina nijery ny Bord. Nifampizaràna ny raharaha rehetra (tsena, nahandro, sasa lovia sy vilany, sns…) ka ity ihany koa no andro voalohany nikarakarana lakozia ho an’ny tompon’anjara tamin’io andro io. Lafo mantsy raha hoe hamonjy toeram-pisakafoanana foana. Nanofa trano tamin’ny Ministeran’ny Jono ny fikambanana, dia efa ao anatiny daholo ny rehetra afa-tsy ny Gaz fampiasa an-dakozia. Tsara tokoa raha ilay toerana –CDCC- Centre de Developpement de la Culture de Crevettes. Nifanampiana teny avokoa izay hita fa tokony hifanampiana). Niraisana ny trano fidiovana izay miisa efatra, sy ny Trano fivoahana efatra ihany koa, ka tsy nahagaga raha nilaharana  hatrany satria maro be ny mpampiasa. Olona efa ho telopolo mahery. Ny toetr’andro rahateo mafana)  Rehefa vita ny kenonkenona samihafa dia niomana handeha any amin’ny tora-pasik’i GRAND PAVOIS ny rehetra. Raha vao nivoaka ny trano anefa  dia nahita ity votry ity somary mihataka kely ny efitrano fandriana ity, manamorona ny dobo fiompiana crevettes

067avylavitra-mahajanga_votry063.jpg

Vonombonona hamonjy tora-pasika ary ny rehetra nony maraina.  Toy izao no atao hoe tora-pasika miandry vahiny

069grand-pavois_masoandromiposaka55.jpg

070grand-pavois_miandryolona72.jpg

071grand-pavois_nylokonyplage071.jpg

Milamina sy madio ery anie izy izany e ! Inay anie aho mponina ety, fa angamba dia mifampitady isan’andro ety ambony tora-pasika foana , jereo amin’izao loko izao fotsiny e ! Iza no tsy hankafy sy tsy ho rendriky ny nofinofy mahita an’izao. Hafa mihitsy na ilay loko mizara telo aza an!) Dia ireny fa tonga àry ny mpivahiny, hiarahaba ny tora-pasika voalohany, no sady koa hiaino ny siokan’ny onja efa nikaika azy hatry ny ela

073grand-pavois_plage_madio.jpg

sy hisangy ny onja ho toy ny mpisakaiza efa nifankahazatra hatry ny ela. Tsy tokony ho adino anefa ilay hiran’ny tarika Voanio hoe ‘Io ranomasina io anie ka manonja, tsy mba manafosafo fa mitondra’. Koa tandremo ihany fa sao fifaliana no notadiavina ka fahoriana no fihàzana. Kely sy bitika tokoa mantsy ny olona raha oharina amin’io ranomasina io, tsy ampy hateliny akory. Araho an-tsary anie dia ho hitanao e! Sa tsy izany? Jereo anie ireto ankizy mifaly ery eee !

074grand-pavois-fifalianyankizy108.jpg

Eny fa na dia izao aza vao tafaraka sy nifankahalala dia efa mahay mifangaro sahady ireto izy)

075grand-pavois_ankizymilona80.jpg

078grand-pavois_bitikanyolona19.jpg

(Ilay ranomasina tsy ahalaniana iray zinga dia efa hahafaty raha tsy mitandrina, tena bitika tokoa ny olona k’ity. Tsy ampy ateliny tokoa moa izany

   079grand-pavois_onja_mangorompotsy.jpg 

tsy misakana antsika hankafy ny onja anefa izany

080grand-pavois_onjafotsymanjopika80.jpg

081grand-pavois_misangyonja047.jpg

082grand-pavois_fasikamadio26.jpg

 Fa nisy itony zavatra mivoaka tsikelikely avy any anaty fasika itony, ary tena nahavariana sy nahafinaritra ery ny njery azy an ! Ny foza, hono, no mamoaka azy avy ao ambany ao. Tsy mety mifangaro izy io raha tsy hoe voadonanao angaha, fa dia izay mivoaka dia mihorona eo ambonin’ny teo aloha hatrany ka mivangongo toy ny tendrombohitra kely.

083grand-pavois_fainonaaryitony45.jpg

Maro ny fialamboly azo natao teny amorontsiraka teny ankoatry ny filalaovana ranomasina. Teo ohatra ny fitaingenana vedette, ny fanangonana akorandriaka, ny fisotroana ranona coco rehefa manomboka miakatra iny ny hafanàna. Azo atao tsara koa ny manararaotra mihinana huitre satria mbola azo antoka tsara fa vaovao izy ireny. Ety ampotony tsinona k’ah. Ary ny tena nahatsikaiky dia ny nahita alika mba mialoka rehefa miakatra ny maripàna raha vao lasa ny tompon-toerana. 

089grand-pavois_alikamialoka04.jpg

090grand-pavois_miora_alexia.jpg

Ary ity dia nony handeha hody, baobab kely amin’ny làlana mankany amin’ny GRAND PAVOIS ity) 

092grand-pavois_baobabkely70.jpg

Ilaozantsika amin’izay ny filalaovana ranomasina fa handeha hijery ny Bord izay vao avy navaozina isika. Fahafinaretan’ny maso ery ny mitsangatsangana eny amin’izao fotoana. Tsy toy ny taloha intsony mantsy fa lasa toy ny hoe izy no rahavavin’ny Araben’ny Fahaleovantena any Antananarivo. Araho an-tsary indray ary e ! Sady efa manasa anao sahady hitsidika azy i Mahajanga raha vao mahita ilay baobab be ery ampihaviana ery ianao

094grand-pavois_baobab39.jpg

vita tamboho manodidina toy ity ny Bord.

095grand-pavois_mijerymer43.jpg

Mahafinaritra ery ny mipetrapetraka sy mitsinjo ny faravodilanitra eny amboniny eny. 

097grand-pavois_bord35.jpg

Ankavanana eto amin’ity sary ity i fcandy (izay vao 13 ranonorana monja)mpamorona ny http://fcandy.wordpress.com sy ny cousin keliny, eo amin’ny bord afaka kely ny Banky Foibe io. Tsy misy atahorana ny mitsotsotra ety fa sady madio no tsy misy bibikely mandadilady ihany koa. Milamina e ! Izay no azo ilazana azy.

Ny zavatra tsy noeritreretina koa dia ny nifankahitan’ny sasany tamin’ny havany taty ampialàna sasatra taty. Dia hafaliana anie izany hoe mifanatri-tava izany e, avy eo miaraka mitsetsitra sorbet eraky ny tanàna. Rehefa hariva dia misy ny fialana voly ao an-trano (milalao karatra, loto, 1000 boernes sns…. Momba ny fitsangatsanganana tany Ankarafantsika efa nomanina dia haranty an-tsary ho anao amin’ny manaraka ny hita tany. Amin’izay mba milendalenda ianao, ary dia ho avy koa hampitombo isa ny mpitsidika azy. Be zava-mananaina ao anatin’io ala io. Saingy vitsy ihany tamin’ireny no azo sary sy nifanena taminay. Angamba koa noho ny hamaroan’ny olona dia nisitrika ny sasany taminy. Fomba maro no ahafahanao mitsidika io valan-javaboahary io (Mandeha fiara, mitaingina lakana, mandeha an-tongotra toy ny nataonay. Dia arakarak’izay safidy ny sarany aloa.sombin-tsary fotsiny ireto aloha mba hakanao sary an-tsaina azy. Arbre crocodile no anaran’ity hazo be tsilo be ity.

123ankarafantsika-arbre_crocodile30.jpg

119ankarafantsika_menarana2.jpg

111ankarafantsika_sokitra-be-dia-be021.jpg

132ankarafantsika_ala982.jpg

Rehefa tratra hariva avy tany Ankarafantsika dia nisafo tanàna sy nisaika ary nisolo akanjo fotsiny ary dia lasa indray teny amin’ny Bord      

Dia toy izay sy toy izay ny dia Antananarivo, Mahajanga, Ankarafantsika. Miampy ireo fiovana hita tao aminy.

Hifarana ity ny taona 2007 ary ny firariana ho antsika rehetra dia mba ho baliaka mandrakariva ny fiainana, ny fiarahana ary hahatontosa izay rehetra atao, ka fikasana tsara.

Hahay hifampizara hafaliana sy hifanohana, izay no zava-dehibe indrindra

145baliaka.jpg             

Publicités

Orana miantona

Mitaraina daholo ny rehetra noho ny tsy fisian’ny orana, na JI.RA.MA, na olon-tsotra mpamboly fa taraiky be ny orana tamin’ity taona ity. Eo am-piterahana ny vary amin’iny lemak’iBetsimitatatra iny amin’izao fotoana, nefa ny rano tsy ampy. Raha tsara sy nahafinaritra ny vokatra tamin’ny taona 2006 iny dia ahiana ny hidinan’izany ho very sasaka amin’ity taona 2007 ity (ny voly vary aloha io lazaiko io, na dia voadona daholo koa aza ny voly hafa rehetra). Ny delestage vokatry ny tsy fahampian’ny tosiky ny rano moa dia efa tsy lazaina intsony. Ny vidin-jiro anefa nampiana 15%. Soa fa mba nisy ny entan-tsinoa hojifain’ny gasy fa raha ity fahefa-mividy efa mandady amin’ny tany ity no tsy misy an’ireny dia tsy hanao fety ny Malagasy e! Eny an-tsena no ahitana akanjon’ankizikely (1000FMG) roanjato ariary, nefa mbola azon-dRamalagasy ihafiana ihany dia vidiana e! Tsy ankijery hoe iza no nanao an’ity tany ananona tany, na olona salama ve sa marary, sns…

Ny zavatra somary mba azo nihoriranana aloha dia ny efa mba avy kely io orana io roa andro lasa izay. Dia mba antenaina fa hihena ny maripana, Enga anie ho tonga ny oram-be (fa tsy ilay manimba zavatra kosa aloha e!) fa tsy hita iainana intsony ny doro tanety sy ny hafanana ary ny setroka mandrakotra an’Antananarivo. VONJEEEEEEEEEO, SEMPOTRA ANTANANARIVO.

Noely Malagasy

Hifarana ity ny taona. Raha somary nafana be ny andro noho ny orana nihantona, dia toa nanaraka izany koa ny hafanan’ny fanomanan’ny Malagasy ny fetin’ny faran’ny taona. Tsy misy hodiavina Analakely sy ny manodidina azy. Toa zary lasa tokotany filalaovan’ny mpivarotra sy ny mpividy ifanaovana fangalam-piery ny araben’Antananarivo. Manomboka amin’ireo sakelika rehetra mitondra anao hiditra an’Antananarivo (na avy atsinanana io na avy andrefana, an atsimo na avaratra) dia tsy maintsy efa mampionona ny saina raha voatery hiditra an’Analakely indrindra indrindra. Fombako ny mitondra élo rehefa manao ny raharahako faran’ny herinandro. Dia tsy maintsy nibatabata ilay vélo teny anelanelan’ny fiara teny nony avy teo Soarano hiodina hiverina aty Behoririka sy Andravoahangy. Vidéo Gaigy mihitsy raha nisy nahita e! Mbola hampanarahiko anareo eto ny sarin’Antananarivo manomana fety fa aza matahotra.

Fa ny tena olana momba ity fety ity dia ny tsy fahatsiarovan-tenan’nyy olona. Misy mpivarotra efa any anaty 3/4n’ny arabe , sady amin’izay indray ny lamosiny no mijery ny fiara mandalo fa toa tsy mampaninona azy izay loza mety hitranga. Ho gaga ianareo hahita izany Malagasy manomana Noely